Think4Jobs

Critical Thinking for Successful Jobs

THINK4JOBS (2020-1-EL01-KA203-078797) reunește o echipă multidisciplinară cu mai multe centre de cercetare implicate în educația gândirii critice (GC) în Spațiul european de învățământ superior (SEIS) și pe piața muncii, în cinci țări europene, și anume Germania, Grecia, Lituania, Portugalia și România. În special, proiectul propune dezvoltarea de programe de învățământ combinate în ceea ce privește gândirea critică – concepute pentru a oferi studenților posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile de gândire critică – într-un mod sistematic, consolidându-le și transferându-le dintr-un mediu academic într-un mediu profesional. 

Proiectul își propune să consolideze colaborarea universitară cu mediul de afaceri pentru promovarea, dezvoltarea, susținerea și evaluarea eficientă a gândirii critice a studenților. În plus, proiectul va exploata stadiile inițiale de pregătire ca pe o interfață privilegiată pentru a transfera abilitățile de gândire critică ale studenților către un context profesional. 

Pentru a atinge scopul proiectului, au fost stabilite aceste obiective specifice:

  1. Dezvoltarea unui set de instrumente THINK4JOBS care identifică lacunele existente în dezvoltarea gândirii critice în învățământul superior și la locul de muncă, precum și furnizarea a 10 scenarii de învățare bazate pe internship (pentru fiecare dintre disciplinele specifice abordate de consorțiu – economie, informatică pentru mediul de business, formarea profesorilor, filologie și medicină veterinară) cu recomandări de exploatare către învățământul universitar și piața muncii.    
  2. Dezvoltarea unui curriculum de formare pentru formatorii din învățământul superior și tutorii de pe piața muncii cu privire la modul de promovare, dezvoltare, susținere și evaluare a gândirii critice a studenților în programele de învățare, cât și dezvoltarea de programe mixte folosind platforma Moodle.    
  3. Instruirea formatorilor din învățământul superior (15 persoane) și a tutorilor de pe piața muncii (15 persoane).     
  4. Dezvoltarea a 15 programe de învățământ de gândire critică în sistem blended- learning prin parteneriatul dintre mediul universitar și mediul de afaceri pentru disciplinele abordate de consorțiu.   
  5. Să pună în aplicare și să evalueze cele 15 programe de învățământ THINK4JOBS, în diferite discipline, și care vor cuprinde aproximativ 150 de studenți.   
  6. Elaborarea unui set de linii directoare, și anume, un protocol privind modul în care gândirea critică ar trebui transferată în programele de pregătire mixte (academic și profesional).   
  7. Diseminarea rezultatelor în comunitatea academică prin publicarea unui material special care raportează modul în care gândirea critică poate fi transferată de la studiile academice către piața muncii și modul în care piața muncii poate contribui la îmbunătățirea învățământului superior.

UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA

learn more

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI

learn more

VILNIAUS UNIVERSITETAS

learn more

ORGADATA AG

learn more

HOSPITAL VETERINARIO DO ATLANTICO

learn more

HOCHSCHULE EMDEN/LEER

learn more

UNIVERSITY OF EVORA

learn more

EXPERIMENTAL PRIMARY SCHOOL FLORINAS

learn more

VALSTYBES INSTITUCIJU KALBU CENTRAS

learn more

News Feed

Stay Connected With Us

The European Commission's support for the production of this product does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Critical Thinking for Successful Jobs-Think4Jobs © 2024. All rights reserved.